კრიმინალური პოლიცია უკანონოდ წერს ჯარიმებს და ბორკილებს ადებს მოქალაქეებს პირბადის არ ტარებისათვის