ივლისში, ვადაგადაცილებული სესხები 44 მილიონით გაიზარდა