იურიდიული კომპანიის თანამშრომელი და გადაცილებული სესხები