რატომ გაათავისუფლეს პატრულის თანამშრომელი სამსახურიდან